Om Babak

Kära besökare,

Babak Kött & Chark grundades 1994, vårt mål har varit att erbjuda den bästa kvalitén till det lägsta möjliga priset hand i hand med exemplarisk service. Det som en gång i tiden började som en liten butik har idag vuxit till ett välkänt företag i västra Sverige.

Idag levererar vi kött dagligen till våra kunder i Göteborg med omnejd. Våra kunder består av välkända lyxrestauranger, stora restauranger, grossister samt butiker.

Förutom att vi styckar djur själva jobbar vi med de största och bästa leverantörerna i världen som är marknadsledande inom sina områden. De följer de strikta regler som är satta i branschen för att säkerställa kvalitén på köttet ut alla synpunkter. Med den typen av regelverk finns möjligheten att spåra köttet ända bak till den bonde som har avlat djuret - med andra ord full spårbarhet genom hela kedjan.

Vi har färska leveranser av kött flera dagar i veckan från leverantörer som ICM (Europas största leverantör av lamm) samt världens främsta kalvleverantör Van Drie Group. Utöver dessa importerar vi kött från USA, Brasilien, Uruguay, Nya Zeeland, Australien m.m. Självklart har vi också svenskt kött som vi beställer från Dahlbergs Slakteri varje vecka.

Babak Kött & Chark arbetar enligt förordningen 852/2004 om livsmedelshygien samt 853/2004 om hygienregler för produkter med animaliskt ursprung.

Vi följer även salmonellagarantin för handel med animaliska produkter inom EU där reglerna avser kött av nöt, svin och fjäderfä samt malet kött. Dessutom följer vi en HACCP-plan där kritiska styrpunkter kontrolleras och övervakas dagligen dör att säkerställa kvaliteten på våra produkter.

De senaste 3 åren har vi vuxit väldigt kraftigt och vi har satt en ny standard i köttleverantörbranschen vilket också våra kunder märkt. Vi är mycket stolta över att våra existerande kunder introducerat oss till nya samarbeten vilket också är det största beviset på att vi följer vårt mål med att hålla bästa kvalitet till lägsta pris.

Vänligen,
Babak Seyed
VD
Babak Kött & Chark

Dear visitor,

Babak Kött & Chark was founded in 1994; our goal has been to provide the best meat to the lowest price, hand in hand with exemplary service. What once started as a small shop has grown into a reputable company in western Sweden.

Today we deliver meat on a daily basis to our customers in Gothenburg. Our customers are well-known luxury restaurants, regular restaurants, wholesalers and retailers.

We work with the biggest and best suppliers in the world who are leaders in their fields. They follow the strict rules that are set in the industry to ensure the quality of the meat. With this type of regulation it is possible to trace the meat all the way back to the farmer who has bred the animal - in other words, full traceability throughout the chain.

We have fresh supplies of meat several days a week from suppliers like ICM (Europe's largest supplier of lamb) and the world's premier supplier of calf, Van Drie Group. In addition to these, we import meat from USA, Brazil, Uruguay, New Zealand, Australia, etc. We also get a weekly supply of meat from Dahlberg's Slaughterhouse.

Babak Kött & Chark works under the regulation 852/2004 on the hygiene of foodstuffs as well as 853/2004 on the hygiene of products of animal origin.

We also follow the salmonella guarantee for trade in animal products within the EU where the rules apply to the meat of cattle, pigs and poultry and minced meat. Moreover, we follow a HACCP plan with daily controls to ensure the quality of our products.

The last 3 years we have grown very rapidly and we have set a new standard in the Swedish meat supplier industry. We are very proud that our existing customers have introduced us to new collaborations, which also is the greatest evidence that we are following our goal to keep the best quality at the lowest price.

Regards,
Babak Seyed
CEO
Babak Meat & Meat